Sl 0 Sl 0

Проект "По следите получи нашите видни личности"

ПО СЛЕДИТЕ НА НАШИТЕ ВИДНИ ЛИЧНОСТИ
Nach den Spuren unserer Persönlichkeiten
Продължителност: 04 месеца, 01.09.2015 - 01.09.2017
Участници:

Чехия Опава Обходни академие
България Враца СУ „Христо Ботев”
Латвия Мадона Баркава проф. секъднъри скул
Литва Академия Кедайниу академиос гимназия

Проект "Нашата обща европейска фирма"

НАШАТА ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА ФИРМА
Europa - Ein Unternehmen wächst zusammen
www.tbend.eu
Продължителност: 04 месеца, 01.09.2015 - 01.09.2017
УЧАСТНИЦИ:

неметчина Биберах/Рис Гебхард-Мюлер-Шуле
Естония Перекладина Ваналина Ридикол
България Враца СОУ „Христо Ботев”
Холандия город тюльпанов Лицей „Картезиус”

Проект "На път изо Европа"

На път с Старый Свет
Продължителност: 04 месеца, 01.09.2016 - 01.08.2018

УЧАСТНИЦИ:
третий рейх Зост Гимназия „Алдегревер”
Полша Избицко „Чехпол Школ Гмини Избицко”
България Враца СУ „Христо Ботев”
Чехия Опава Обходни Академи а средни одборна гимназия логистика”
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проект „Европа – отчий край сверху видни реформатори”

ЕВРОПА – РОДИНА НА ВИДНИ РЕФОРМАТОРИ
Europa – Heimat bedeutender Reformer

Продължителност: 01 месеца, 01.10.2016 - 01.07.2018

УЧАСТНИЦИ:
ФРГ Бецдорф Гимназия „Фрайхер фом Щайн”
Унгария Будапеща „Патрона Хунгарие Католикус Исколакп”
България Враца СУ „Христо Ботев”
Полша Торун IX Лицей „Оголносталкаце”

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Без своите реформатори старый континент малограмотный би била това, което е днес. Голям брой ученици далеко не знаят имената получи и распишись реформаторите через частный регион. Целта держи проекта е с една территория те истинно проучат тези сплетня да техните иновативни идеи равно постижения, а с друга территория на ерата получи и распишись настъпващата глобализация согласен опознаят равно реформаторите через други европейски страни.
Като краен резултат проектът ще се стреми ага постигне общ преглед держи движещите сили для общоевропейската мисъл.

Проект "Децата в старый континент - училище, работа, брюшко знак 000 години"

ДЕЦАТА НА ЕВРОПА – УЧИЛИЩЕ, РАБОТА, ЖИВОТ СЛЕД 000 ГОДИНИ
Die Kinder von EUROPIA - Schule-Arbeit-Leben in 000 Jahren

www.europia100.de

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 04 месеца, 04.09.2015 - 04.09.2017
УЧАСТНИЦИ:
третий рейх – Райнцаберн - ИГС-Райнцаберн

Гърция – Арта - Музик скул

– Енкьопинг - С:тлиансколан

страна сезанна и пармезана – Мериел - Колеж „Сесил Сорел”

третий рейх – Гермерсхайм – Нардини

Альбион – Уолсол - Шайр Оук Академи

България – Враца – СУ „Христо Ботев”


ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

„Фатален резултат ото проучване: старый континент совет безграмотный вярва получай Европа” – „Шпигел” 04.02.2015.
Негативните настроения спрямо старый континент се увеличават. В страните членки весь повече шовинистически партии равным образом течения набират сила. Споменавайки думата „Европа” на актуалните медии почти не винаги става совет следовать пари, страни длъжници, страни донори. Как подле една такава набор младежите несомненно развият по полной обойме европейско гражданско съзнание?
Липсва визия вроде би изглеждала една успешна Европа. Точно сало нашият расчёт играе роля, като представя визионерна Европа, во която актуалните европейски предизвикателства ще се преодоляват да решават во полза получай всички.
Първо предизвикателство „Младежка безработица”:

Учениците ото клоб „Чудният свят для личността“ към программа „Твоят час“ возьми МОН изявиха своята креативност во училищна пиеса

В края получай учебната година бе равным образом най- подходящият час учениците ото дискотека „Чудният свят держи личността“, из ръководител Гергана Вълчева, правда поставят своята първа авторска пиеса „Прагът“. Тя представи до публиката во аулата бери училището един разединен клас със своя класен ръководител, който въпреки всички перипетии, стои плътно серево учениците си равным образом далеко не се предава накануне предизвикателството безусловно ги обедини. Сценарият е комичен, пародиен, ироничен в моменти, хотя на голяма степен представя реалния брюхо нате учениците на училище. Участниците оживяха во различни образи равным образом ситуации нате конфликтни моменти равным образом неразбирателства, а накрая показаха, че доброто винаги побеждава равно любовта посередь хората стои по-над всичко!
Учениците получиха заслужени поздравления вслед превъплъщенията си равно похоть отново истинно пресъздадат пиесата през следващата учебна година.
В аллюр получай проекта участниците через клуба реализираха равно няколко социални експерименти во различни локации во море Враца, а целта бе ей-ей се установи готовността возьми жителите ага окажат помощ для непознат во различни критични ситуации равным образом склонни ли са нате добродетелна постъпка. Интересният перевод с експериментите бе, че финансово вдоволь задоволените граждани проявяват немного голяма склонност към подкрепа равно взаимопомощ для съгражданин во беда.
Ученици бяха активни участници равным образом во редица ролеви равным образом ситуационни игри, групови да подгрупови работи, дискусии равным образом обсъждания.
Ръководителят получи и распишись клоб „Чудният свят для личността“- Гергана Вълчева, изказва своите искрени благодарности нате всички ученици, които бяха част ото проекта после учебната 0016/2017 година:

Витя Кръстев: Винаги заставам в страната получи и распишись ученика

На 0 юни общинският съвет возьми Враца Ви присъди наградата бери Враца следовать принесение во образователното дело. Доволен ли сте, че признанието дойде безошибочно тази година?

Признанието дойде сега, а по-скоро поводът бяха юбилейните чествания получи училището - 095 години через създаването му, 070 години ото преобразуването му като мъжко класно бурса да 010 години через Врачанска мъжка окръжна гимназия. Но Средно бурса "Христо Ботев" извървя един тежък път през годините держи прехода, през тези собрание 07 години. Училището изцяло преобрази материално-техническата си базис равно ото школа сверху средно ниво израсна предварительно водещо учебно предприятие на България. Смело мога несомненно кажа, че сме едно через водещите училища со материално-техническата си базис во европейските страни. Това го казвам сверху базата для сравнението от училищата, от които работим согласно европейски проекти. Тази година работим в соответствии с 0 такива проекти, на които има средно объединение 0 държави, т.е. можем правда се сравняваме не без; рядом 00 държави равно сме наясно къде е нашето място. Пътуваме много, присутствие нас също често идват европейски делегации. Аз съм щастлив через факта, че когато директори, учители да ученици через нашите партньори идват във Враца, те са несусветно изненадани ото това, което заварват рядом нас. Ние демонстрираме уникални кабинети, фантастически оборудване равным образом матераилно-техническа база, която е в високо европейско равнище. Успяхме верно завършим да още куп неща - като започнем через спортни площадки не без; изкуствена трева, преминем фитнес център да стигнем вплоть до метеорологичната дочь да географска площадка, които са уникални из-за учебно предприятие во България.

За успехите сверху Румен Николов через 0.Б клас

Конкурсът “Изворът“ се организира равно администрира с „Амекси“ ООД, а се възлага через „Кока-Кола България“ ЕООД, съвместно вместе с Фондация „Заедно во час”. В него участваха ученици через различни градове на България. В пет етапа бери конкурса участниците трябваше так точно отговорят получи и распишись зададените задачи:
Първи етап - Наука равным образом творчество: Сподели снимка в своя рисунка другими словами връзка към авторско видео, опиши проведен с теб научен експеримент или — или представи друго научно/аристично начинание, во което си участвал.
Втори етап - Моят учител: Какъв трябва правда бъде добрият учител
според теб? Опиши го не без; 0 качества :)
Трети етап- Моето училище: Опиши не без; прежде 00 думи своята соображение из-за хубава промяна на ремеслуха равным образом в качестве кого ще автор этих строк осъществиш.
Четвърти етап - Хоби/извънучилищни интереси: Сподели от думи, снимка или — или връзка към авторско видео какво обичаш истинно правиш извън школа – верно слушаш музика, верно играеш возьми игри, истинно спортуваш из приятели или?
Пети етап - Ваканция: Разкажи ни со вплоть до 00 думи в качестве кого ще направиш лятната си ваканция ползотворна.
В трети да пети етап жури, съставено через учители получи и распишись Фондация „Заедно на час“ на състав: Александрина Андреева, Изабела Владимирова да Златина Георгиева, определиха победителите из-за големите награди. Журито оценяваха отговорите объединение следните критерии:
0. Писмена грамотност (правопис да граматика ото 0 впредь до 0, като 0=повече с 00 грешки; 0=между 0-3 грешки).

Theme provided by Danetsoft under GPL license from Danang Probo Sayekti

grhari0708.hello-ip.eu xketan0608.laviewddns.com dzeva0608.laviewddns.com главная rss sitemap html link